SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SERBACH

Lokalizacja

województwo: dolnośląskie
powiat: Powiat głogowski
gmina: Głogów
miejscowość: Serby

Informacje

Typ szkoły / placówki: Szkoła podstawowa
Patron szkoły: MIKOŁAJ KOPERNIK
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SERBACH
OGRODOWA 18
67-200 Serby
Poczta: GŁOGÓW
telefon: 0768331313
fax: 0768331313
strona internetowa: spserby.edupage.org

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SERBACH (Serby), jest to Szkoła podstawowa.

Statystyka

Liczba uczniów: 148
Liczba oddziałów: 7
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 14
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 4
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0.56

Organ prowadzący

Gmina
województwo: dolnośląskie
powiat: Powiat głogowski
gmina: Głogów